تجارت جهانی:

صندوق بین‌المللی ­پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۱ رشد تجارت جهان در همین سال را با ۱۷.۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل برابر با مثبت ۹.۷ درصد برآورد می­نماید. این در حالی است که این صندوق با رویکردی محافظه کارانه نرخ رشد تجارت جهان برای سال ۲۰۲۲ را با ۳ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۲۱ معادل با مثبت ۶.۷ درصد پیش­بینی نموده است.

نمودار شاخص های مختلف جهانی: منبع(صندوق بین المللی پول)

در گزارش صندوق ­بین­المللی ­پول، رشد حجم واردات کالا و خدمات در سال ۲۰۲۱ برای اقتصاد­های پیشرفته بالغ بر مثبت ۹ درصد برآورد شده که نسبت به سال ۲۰۲۰ با افزایش ۱۸ درصدی روبرو بوده است. پیش­بینی می­شود در سال ۲۰۲۲ این رقم به مثبت ۷.۳ درصد کاهش یابد.

از سوی دیگر رشد حجم صادرات کالا و خدمات برای اقتصاد­های پیشرفته در سال ۲۰۲۱ از سوی صندوق ­بین­المللی ­پول در اکتبر ۲۰۲۱ بالغ بر مثبت ۸ درصد برآورد شده که نسبت به سال ۲۰۲۰ با افزایش ۱۷.۴ درصدی مواجه گردیده است. پیش­بینی می‌شود در سال ۲۰۲۲ این رقم به مثبت ۶.۶ درصد کاهش یابد.

به گزارش صندوق ­بین­المللی ­پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۱ رشد حجم واردات (صادرات) در حوزه کالا و خدمات در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور، برای سال ۲۰۲۱ بهتر از اقتصادهای پیشرفته برآورد می­شود. رشد حجم واردات کالا و خدمات در سال ۲۰۲۱ برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، مثبت ۱۲.۱ درصد اعلام شده که نسبت به سال قبل با افزایش ۲۰.۱ درصدی روبرو بوده­ و پیش­بینی می­شود این رقم به مثبت ۷.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد.

همچنین بر اساس این گزارش، رشد حجم صادرات کالا و خدمات در سال ۲۰۲۱ برای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور مثبت ۱۱.۶ درصد برآورد شده که با افزایش ۱۶.۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ روبرو بوده­ است. صندوق ­بین­المللی ­پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۱ پیش­بینی نموده این رقم برای سال ۲۰۲۲ به مثبت ۵.۸ درصد کاهش یابد.