کمیته های تخصصی شرکت

کمیته‌ تخصصی فعال در شرکت سرمایه‌گذاری پردیس شامل:

 

(۱) کمیته حسابرسی: این کمیته‌ به عنوان بازوی مشاوره‌ای و نظارتی هیأت‌مدیره شرکت، فعالیت می‌نماید و هدف آن ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های راهبردی و اجرایی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس،‌ پیگیری، تسهیل و تسریع روندها و فعالیت‌های اجرایی شرکت در چارچوب کلی نظام راهبری شرکتی و پایش مستمر ریسک‌های حاکم بر فضای کسب و کار می‌باشد.

 

(۲) کمیته انتصابات(منابع انسانی): این کمیته به منظور انتخاب دقیق و کارشناسی پرسنل جدید الورود و تطبیق توانایی ایشان با نیازمندی‌های شرکت فعالیت می‌نماید. همچنین از ظرفیت‌های این کمیته جهت جبران خدمات پرسنل استفاده می‌گردد.

 

(۳) کمیته سرمایه‌گذاری: این کمیته به منظور افزایش کیفیت بررسی‌ها و تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی جهت استفاده بهینه از شناسایی فرصت‌های موجود در بازار سرمایه تشکیل گردیده است.

 

(۴) کمیته ریسک: این کمیته به منظور پایش مستمر ریسک‌های مرتبط با حوزه کسب و کار شرکت تشکیل گردیده و شرکت را در مدیریت ریسک یاری می‌نمایند.

 

 

 

مشاوره

راهنمایی و مشاوره

آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستیم

02188664290