زیر دسته اول

مروری بر اقتصاد جهانی

 مروری بر اقتصاد جهانی: اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ شرایط متفاوتی را تجربه کرد. مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد جهانی در...

مروری بر تجارت جهانی

تجارت جهانی: صندوق بین‌المللی ­پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۱ رشد تجارت جهان در همین سال را با ۱۷.۹ درصد افزایش نسبت به سال ...

مروری بر تحولات اقتصادی امریکا

تحولات اقتصادی آمریکا: طی سال ۲۰۲۲ نرخ بهره آمریکا در ۷ مرحله توسط فدرال رزرو به میزان ۴.۲۵ درصد افزایش پیدا کرد و به...

کمیته ریسک

این کمیته به منظور پایش مستمر ریسک‌های مرتبط با حوزه کسب و کار شرکت تشکیل گردیده و شرکت را در مدیریت ریسک یاری می‌نما...

کمیته سرمایه گذاری

این کمیته به منظور افزایش کیفیت بررسی‌ها و تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی جهت استفاده بهینه از شناسایی فرصت‌های موجود در ...

کمیته انتصابات(منابع انسانی)

این کمیته به منظور انتخاب دقیق و کارشناسی پرسنل جدید الورود و تطبیق توانایی ایشان با نیازمندی‌های شرکت فعالیت می‌نمای...

  • 1
  • 2
مشاوره

راهنمایی و مشاوره

آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستیم

02188664290