این کمیته‌ به عنوان بازوی مشاوره‌ای و نظارتی هیأت‌مدیره شرکت، فعالیت می‌نماید و هدف آن ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های راهبردی و اجرایی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس،‌ پیگیری، تسهیل و تسریع روندها و فعالیت‌های اجرایی شرکت در چارچوب کلی نظام راهبری شرکتی و پایش مستمر ریسک‌های حاکم بر فضای کسب و کار می‌باشد.

اعضای کمیته حسابرسی:

۱- جناب آقای مجتبی ستاری قهفرخی

۲- جناب آقای محمود میوند

۳- جناب آقای شاهین ترکمندی