این کمیته به منظور پایش مستمر ریسک‌های مرتبط با حوزه کسب و کار شرکت تشکیل گردیده و شرکت را در مدیریت ریسک یاری می‌نمایند.

اعضای کمیته ریسک:

۱- جناب آقای سیدمهدی علم‌الهدی

۲- جناب آقای احسان ذاکرنیا

۳- جناب آقای هادی محمدزادگان

۴- جناب آقای مرتضی پایروند